Zowie – Standard Recovery Rectifiers

BRAND: ZOWIE

Description

SuperChip™ Diode

SuperChip™ 0805 (Equivalent to SOD-323)

  • 1.0 AMPERE

SuperChip™ 1206-S (Equivalent to SOD-123)

  • 1.0 AMPERE

SuperChip™ 1206(Equivalent to SOD-123)

  • 1.0 AMPERE

SuperChip™ 2010 (Equivalent to DO-214AC/SMA)

  • 1.0 AMPERE
  • 2.0 AMPERE

SuperChip™ 2114 (Equivalent to DO-214AA/SMB)

  • 2.0 AMPERE
  • 3.0 AMPERE

SuperChip™ 3220 (Equivalent to DO-214AB/SMC)

  • 3.0 AMPERE

Brand

ZOWIE